pravo na…

Novčana naknada
Uvjeti za ostvarivanje prava
Da bi nezaposlena osoba ostvarila pravo na novčanu naknadu mora:
 • ispuniti uvjet prethodnog rada,
 • radni odnos ne smije prestati njezinom krivnjom ili voljom,
 •  u zakonskom roku se mora prijaviti nadležnoj područnoj službi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i podnijeti zahtjev za novčanu naknadu.
Prethodni rad

Pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca. Kao vrijeme provedeno na radu  smatra se vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj i vrijeme koje je radnik proveo na bolovanju, odnosno rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka radnog odnosa, odnosno službe, ako je za to vrijeme primao naknadu plaće prema propisima o zdravstvenom osiguranju.

 

Rok za prijavu i podnošenje zahtjeva
 
Nezaposlena osoba mora se u roku od 30 dana od prestanka radnog prestanka odnosa bolovanju, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka radnog odnosa prijaviti Zavodu, te podnijeti zahtjev za ostvarivanje naknade. Ako zbog opravdanih razloga propusti rok od 30 dana, može se prijaviti i podnijeti zahtjev u roku od osam dana od dana prestanka opravdanog razloga koji je prouzročio propuštanje roka, a najkasnije 60 dana od propuštanja roka.
 
Temelj prestanka radnog odnosa

Zakonom su taksativno navedeni slučajevi prestanka radnog odnosa, odnosno službe, kad nezaposlena osoba ne može ostvariti pravo na novčanu naknadu.

 

Nezaposlena osoba ne može ostvariti novčanu naknadu, ako je radni odnos odnosno služba prestala:
 • zbog toga što je otkazala radni odnos, osim u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu uzrokovanog   ponašanjem poslodavca,
 • pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa,
 • zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu ili nije zadovoljila tijekom pripravničkog, odnosno vježbeničkog staža, odnosno nije u propisanom roku položila stručni ispit,
 • zbog povrede obveza iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika) kao i zbog teške povrede radne obveze (izvanredni otkaz), odnosno službene dužnosti,
 • zbog izdržavanja kazne zatvora duže od 3 mjeseca. 
Pravo na novčanu naknadu ne stječe nezaposlena osoba kojoj bi to pravo pripadalo po prestanku radnog odnosa odnosno službe, ako je taj radni odnos trajao kraće od tri mjeseca, a prethodni radni odnos, odnosno služba prestao njezinom krivnjom ili uz pristanak.
Iznimno, pripada pravo na novčanu naknadu nezaposlenoj osobi kojoj je prestao radni odnos, odnosno služba pisanim sporazumom, ako je do prestanka radnog odnosa, odnosno službe, došlo zbog premještaja bračnog druga u drugo mjesto prebivališta po posebnim propisima, te promjene prebivališta iz zdravstvenih razloga.
 
Visina novčane naknade

Osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade čini prosjek obračunate plaće, umanjen za doprinose za obvezna osiguranja ostvaren u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa, odnosno službe.  U osnovicu  ne ulaze naknade plaće ostvarene po posebnim propisima.  Ako se osnovica za utvrđivanje novčane naknade ne može utvrditi prema plaći, nezaposlenoj osobi se utvrđuje osnovica u visini minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom, ovisno o postotku.
Novčana naknada za prvih 90 dana korištenja iznosi 70%, a za preostalo vrijeme korištenja 50% od osnovice. Osobama kojima je novčana naknada utvrđena sve do zaposlenja, odnosno nastupanja okolnosti propisanih Zakonom za prestanak prava na novčanu naknadu visina novčane naknade nakon  12 mjeseci korištenja utvrđuje se u visini 40% od osnovice.
Pravo na razliku do utvrđene visine novčane naknade  ima nezaposlena osoba koja je stekla pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad, kao i osoba koja je ostvarila naknadu po posebnom propisu u iznosu nižem od utvrđene novčane naknade.
Utvrđena novčana naknada ostvaruje se u utvrđenoj visini za cijelo razdoblje trajanja prava.
Najviši iznos novčane naknade za prvih 90 dana korištenja ne može biti viši od 70%, a za preostalo vrijeme korištenja ne može biti viši od 50% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnoj godini prema posljednjem službeno objavljenom podatku. Osobama kojima je novčana naknada utvrđena sve do zaposlenja, odnosno nastupanja okolnosti propisanih Zakonom za prestanak prava na novčanu naknadu  najviši iznos novčane naknade nakon 12 mjeseci korištenja ne može biti viši od 40% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnoj godini prema posljednjem službeno objavljenom podatku.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u gospodarstvu Republike Hrvatske za I – XII 2008. godine iznosi 5.178,00 kuna (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku Broj: 9.1.1/12 od 26.02.2009).
Minimalna plaća za razdoblje od 1. srpnja 2008. do 31. svibnja 2009. iznosi 2.747,00 kuna (Zakon o minimalnoj plaći, ”Narodne novine”, br. 67/08). 
 
Trajanje novčane naknade

Nezaposlena osoba, ovisno o ukupnom vremenu provedenom na radu, ostvaruje pravo na novčanu naknadu od 90 dana za ispunjenje minimalnog uvjeta, do 450 dana ako je provela na radu više od 25 godina.

 

 • 90 dana ako je provela na radu od 9 mjeseci do 2 godine,
 • 120 dana ako je provela na radu više od 2 godine,
 • 150 dana ako je provela na radu više od 3 godine,
 • 180 dana ako je provela na radu više od 4 godine,
 • 210 dana ako je provela na radu više od 5 godina,
 • 240 dana ako je provela na radu više od 6 godina,
 • 270 dana ako je provela na radu više od 7 godina,
 • 300 dana ako je provela na radu više od 8 godina,
 • 330 dana ako je provela na radu više od 9 godina,
 • 360 dana ako je provela na radu više od 10 godina,
 • 390 dana ako je provela na radu više od 15 godina,
 • 420 dana ako je provela na radu više od 20 godina,
 • 450 dana ako je provela na radu više od 25 godina.
Izuzetak od ovog pravila jesu:

Nezaposlene osobe  koje su provele na radu 32 godine  imaju pravo na novčanu naknadu sve do ponovnog zaposlenja, odnosno dok ne nastupi neki od slučajeva propisan Zakonom za prestanak prava na ovu naknadu.
Jednokratna isplata novčane naknade
Nezaposlenoj osobi koja ima pravo na novčanu naknadu može se, na njezin zahtjev, isplatiti naknada u jednokratnom iznosu ovisno o utvrđenom trajanju prava na naknadu radi zapošljavanja, samozapošljavanja i volontiranja prema propisima o radu.
Obustava novčane naknade

Korisniku prava na novčanu naknadu naknada se  obustavlja:

 

 • za onoliko mjeseci koliko iznosi kvocijent koji se dobije dijeljenjem ukupno ostvarenog primitka, odnosno dohotka s najnižom mjesečnom osnovicom na koju se obračunavaju doprinosi za obvezna osiguranja prema posebnom propisu,
 • ako se ne javi Zavodu jedanput mjesečno,
 • za vrijeme trajanja obrazovanja na koji ga uputi Zavod,
 • za vrijeme dragovoljnog služenja vojnog roka,
 • u tijeku izdržavanja kazne zatvora do 3 mjeseca,
 • za vrijeme pritvora,
 • za vrijeme volonterskog rada prema propisima o radu,
 • za vrijeme ostvarivanja prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada po posebnom propisu.
Prestanak prava na novčanu naknadu

Pravo na novčanu naknadu prestaje u svim slučajevima koji su propisani za prestanak vođenja nezaposlene osobe u evidenciji Zavoda, osim slučajeva kada je propisano da se novčana naknada obustavlja.
Ponovno stjecanje prava na novčanu naknadu
Po iskorištenosti novčane naknade nezaposlena osoba može ponovno steći pravo na novčanu naknadu ako ispuni uvjete za stjecanje prava na novčanu naknadu (prethodni rad, da radni odnos ne prestane njenom krivnjom ili voljom, te prijava Zavodu u zakonskom roku).
Ako je prestala novčana naknada zbog ponovnog zapošljavanja prije isteka vremena, u slučaju ponovne nezaposlenosti produžava se isplaćivanje novčane naknade za onoliko vremena koliko je preostalo za primanje te naknade i u utvrđenoj visini. 
Iznimno, osobi koja je ostvarila pravo na novčanu naknadu sve do ponovnog zaposlenja, odnosno dok ne nastupi neki od slučajeva propisanih Zakonom za prestanak prava na novčanu naknadu, a koja se  zaposlila duže od tri mjeseca, nastavlja se isplaćivane novčane naknade za onoliko vremena koliko joj je preostalo za primanje naknade i u visini utvrđenoj prema novoj osnovici, ako je to za nju povoljnije.
Kod ponovnog stjecanja prava na novčanu naknadu uračunava se samo vrijeme provedeno na radu poslije isteka posljednjeg utvrđenog prava na ovu naknadu.
Oglasi

O autoru vesnam1

pitaj što te zanima
Ovaj unos je objavljen u Nekategorizirano. Bookmarkirajte stalnu vezu.

10 odgovora na pravo na…

 1. Vesna napisao:

  Da previše…evo počinjem već sličiti na tebe.. ili ti na mene ;-))))) al ne žalim se meni dobro..Ma kod posla je najvažnije to naučiti…poslovne probleme ostaviti na poslu, a privatne doma…samo ponekad to bude poprilično teško.. no vrijeme je za promjene…bitno je kako stvari posložimo u glavi jer ne kaže se za badava da se jedino umrijeti mora, tome nitko još nije pobjegaodobro jutro

 2. ria napisao:

  Previše se družiš samnom :-))Hvala za informacije, znaš da si nikada baš ne uzimam vremena surfati internetom i čačkati po tim stvarima. Sve si obećavam da ću početi, ali…. Jednog dana…Što se tiče tvog komentara da ćeš raščistiti glavu i smiriti se, e to sada još i ne znaš koliko si u pravu. Meni isto nije bilo posve jasno koliko sam bila pod pritiskom i koliko blizu granice pucanja. Kada sam otišla, sve posložila na svoje mjesto, pa se onda nakon oho-ho vremena vratila u istu sredinu… bilo mi je žao gledati te ljude, vidjeti čak i stranu mog muža koju doma nije pokazivao, a na rubu nervnog raspada. Dok su svi oni šizili, ja sam ti bila k\’o u zenu i \’ladovina teška. Jedino sam mogla pokušati pomoći ostalima da se malo saberu i prežive lakše dan, tjedan… Čak i sada na ovom poslu, pošizim, ne kažem da ne. Ali jednostavno osjetim kada me opterećuje, riješim to i idem dalje. I više posao ne nosim doma, kao prethodni. Dođem doma, prepričam mužu i vama, ali nije više da o tome razmišljam 24h na dan, kao prije. Jednostavno radim na ostalim stvarima i ne mislim na posao dok slijedeće jutro ne odem ponovo tamo. Mislim da mi je baš taj period strašno pomogao da naučim brige od kuće ostaviti kod kuće, a brige s posla ostaviti na poslu. Kad si jednom preživjela period bez posla doma, ništa te više ne može zaplašiti. Jednostavno ZNAŠ da možeš opet tako živjeti, ako bude nužda. To čuva mentalno zdravlje. Vidjet ćeš, bit će to dobro iskustvo

 3. Vesna napisao:

  To je osnovica za obračun, neto ispadne negdje oko 2100 kn. Taj dio oko same visine naknade nije ni meni baš bistar, ali po onome kako sam ja skužia uzima se prosjek zadnja tri mjeseca i to tak da se bruto osnovica umanji za doprinose i taj iznos za tri mjeseca djeli se sa brojem sati koji si radio u tom razdoblju. Tako dobiješ neki iznos u kunama koji odgovara cijeni sata… i sad imaš pravo na naknadu 70% te satnice x broj radnih sati koliko ima pojedini mjesec na koji se odnosi isplata. Tako nekako, ali ispitam to još malo bolje.A što se tiće ovog drugoga ma kako nebi imala volje….. znaš kaj Ria bem ti sad me ovo stvarno plaši….sve više sličnosti između nas dvije… ha ha ha 😉

 4. ria napisao:

  Znači da ja ne primam ni minimalac ili je to neki bruto iznos? Majko milena! Eto, sad je meni ponešto jasnije u vezi ovog mog. Samo mi nije jasno ovo – imali ste recimo preko tih 5.178 kn, da li se onda računaju vaši prosjeci plaća ili je to maksimum koji ne smijete prijeći? Meni to nije baš posve bistro.Bit će ti super doma, pogotovo ako imaš volje Filipovića pratiti u školu, pa prvi doživljaji, pa zadaće, pa joj… uzbuđenja cijeli mjesec! Ali kada prođe nekih 6 mjeseci, možda i prije, jer te čeka zima… dosadno je. Ti bi nekada nešto i radila, ali ispada da baš svi oko tebe imaju posao i nemaju vremena i onda pokušavaš biti razumna. Razumiješ i da su oni umorni, i ti si bila kada si radila. Onda ti dopiiiiiip sve to razumijevanje svega i svačega, komentara da je tebi lako i onda je već vrijeme (ako ne i prije) za novi posao…

 5. Vesna napisao:

  živi bila pa vidjeli kako će to funkcionirati.. bit ćete obavještavani iz prve ruke ;-))))

 6. edisa napisao:

  biti kod kuće je lijepo neko vrijeme …posle toga postane zamorno..ali sve ima svoje prednosti i mane

 7. Vesna napisao:

  ja do sada nisam imala iskustva sa burzom, ali sve čovijek treba probati u životu…. a vjerojatno ću i ja popizditi nakon nekog vremena, jer nisam tip koji može sjediti doma i ništa ne raditi i nemati svoje novce u rukama…. ali kažu da se ljudi s vremenom mijenjaju, pa se možda tako i ja promjenim pa mi se počne sviđati biti doma ;-))) u svakom slučaju ću raščistiti glavu i smiriti se…

 8. Adrijana napisao:

  Sva sreća pa je to razdoblje iza mene. Nije mi to uopće bilo neko lijepo iskustvo….dapače….išlo mi je jako na živce svaki mjesec javljati se na burzu….pa sam nakon nekog vremena i odustala….i sama si našla posao….oni mi nisu nikad ništa ponudili….doduše nisam to od njih ni očekivala….pobrala sam tu neku šugavu naknadu….i poslije odustala od burze….

 9. Vesna napisao:

  evo ovo je skinuto sa stranica zavoda za zapošljavanje i po tome bi ja imala pravo piti 13 mjeseci na burzi uz naknadu (što i planiram napraviti, barem par mjeseci)

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s